Református Félóra
"Tebenned bíztunk eleitől fogva..."
Református Félóra - 2018. március 14.
(részlet a műsorból)

"És a falat után akkor beméne abba a Sátán. Monda azért néki Jézus: A mit cselekszel, hamar cselekedjed." János 13,27

Júdás a Biblia egyik legnehezebben érthető alakja. Már a neve körül is viták vannak, vajon egy helységnévre utal az iskariótes, vagy egy lázadó csoportra? Vagy Júdára, a királyi törzs nevének valamilyen átváltoztatására? Tele van titokkal körülötte minden. Pál apostol, amikor az utolsó vacsorát leírja, nem is nevezi meg, csak ezt olvassuk: Azon az éjszakán, amelyen elárulták Jézust. Hogy ezt ki tette, azt homály fedi nála. Jézus tizenkét tanítványt választott ki, Izrael tizenkét törzsének megfelelően, de az eredeti törzsek utódai már nem adták meg a teljességet. Krisztus világa összetöredezettségében lehet csak jelen ezen a földön. Az Ő országa nem ebből a világból való, és ez a világ nem is fogadhatja be Őt.
Általában három magyarázatát adják az árulásnak. Az első Isten terve. Ha ezzel magyarázzuk meg Júdás tettét, akkor nem a Mennyei Atyában, hanem a sorsban hiszünk, aki az ember tetteitől függetlenül tesz-vesz minket ezen a Földön. Ez a magyarázat önmagában nem áll meg. A másik oka lehetett a pénz. Azonban az a harminc ezüst, amit kapott igen csekély fizetség volt, ezért önmagában nem vállalta volna Júdás a kockázatot. A harmadik magyarázat, hogy Júdásnak nem tetszett Jézus passzivitása, és ki akarta provokálni azt, hogy lépjen közbe, ragadjon végre fegyvert. Ennek a magyarázatnak az a gyenge pontja, hogy akkor miért maradt Jézus mellett három évig? Hiszen ha másból nem, a Hegyi beszédből rá kellett jönnie, hogy Jézus nem az ő embere. Júdás alakján fennakadunk, valami titkot sejtünk, és nem találjuk rajta sem eszünkben sem érzelmeinkben a fogást. Nagyon furcsa történet.
De Jézus mondata: "Hamar tedd meg, amit akarsz", azonban elgondolkodtat bennünket.
Képzeljük el, hogy ott van Jézus ezen a várva várt vacsorán, tudja, hogy egyik barátja elárulja, és nem azt mondja: Ne tedd. Nem inti, ahogyan mi szoktuk: Gondold át ezt még, mi lesz veled? Hanem azt mondja, tedd hamar. Gyorsan, ne késlekedj, dolgod van! Csináld! Ilyet mi nem szoktunk mondani. Jézus végtelen szabadságát jelenti ez. És talán éppen azért nem értjük Júdást, mert nem értjük saját szabadságunkat sem. Megtehetem, hogy megölöm az Istent. Isten megengedte, hogy ne az akaratát tegyem. Megengedte, hogy pusztítsak, gyűlöljek, hazudjak, mindent megtehetek. Isten ebben a szabadságban tudja csak életté formálni a halált. Ő nem megy bele pitiáner moralizálásokba, erkölcsi prédikációkba. Ez a Júdás titok lényege. Persze, ott van benne a pénz, ott van mögötte a fegyver, a támadás szomja is. De a lényeg, hogy Júdás Jézus fölé akar emelkedni. Ő jobban tudja, mint Jézus. A szabadságát abban keresi, hogy Jézus útját maga alá gyűrje. Amikor nem fogadjuk el Jézus eszköztelenségét, előbb-utóbb áruba bocsátjuk Őt. Ha szabadságunkat nem nagyon alacsonyan keressük, akkor előbb-utóbb elveszítjük.
De Jézus szabad marad, mert még ekkor is, még Júdásra is irgalommal nézett. Hamar tedd meg, amit akarsz. Legyen meg! Erre azért volt ereje, mert tudta, hogy az Atya kezéből még ez sem tudja őt kiragadni. Istenben lehetünk mi is szabadok csupán.
Húsvétra készülve, ámuljunk el ezen a szabadságon, amely a mienk is! Ámen.

A MŰSOR SZÖVEGE
www.tebennedbiztunk.hu - 2009 - Minden jog fenntartva